top of page

No Collections Here

Sort your projects into collections. Click on "Manage Collections" to get started

Automaten

Af en toe maak ik dieren die bewegen! Dit worden automaten genoemd. Een automaat is een niet-elektronische bewegende machine, die is gemaakt om op menselijke of dierlijke acties te lijken. Lees hier meer over automaten.

bottom of page